Skip to Content

VERKLARING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN GEGEVENS (2021)

1. Algemeen

 

Henkel Belgium N.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

2. Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

 

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Belgium N.V.

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Esplanade 1, 1020 Brussel, België

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan de gebruikers aan te bieden en om de goede werking en de veiligheid van deze website te garanderen. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven.

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

De mensen die de verzamelde gegevens ontvangen, zijn onder meer medewerkers van de verantwoordelijke interne afdelingen, andere verbonden ondernemingen van Henkel, externe dienstverleners (bv. voor hosting en contentbeheer, marketingbureaus, andere externe dienstverleners indien dit noodzakelijk is voor de diensten die ze verlenen), overheidsdiensten bij de uitoefening van hun respectieve verplichtingen en bevoegdheden, zoals naar aanleiding van een officieel verzoek van hen, of indien dit nodig is om de rechten van Henkel vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en huidige of toekomstige overnemers van ondernemingen van Henkel in geval van een bedrijfstransactie zoals een verkoop, fusie of acquisitie.

3. Toestemming/Intrekken van toestemming

 

a) Consumentenrelatiebeheer

U hebt mogelijk toestemming gegeven dat Henkel overgaat tot verwerking van uw contactgegevens die u eventueel aan Henkel hebt bezorgd; de inhoud en de omstandigheden van uw elektronische communicatie met Henkel, zoals contactformulieren of e-mailberichten; uw gebruik van Henkel websites; activiteiten op de Social Media sites van Henkel (in Blogs, Facebook Fanpages enz.) ; in het kader van het beheer van de relatie klant-/consumenten/ online community van Henkel  met het oog op reclame (per post, in browser, in app en zoals hierna toegelicht indien u een bijkomende toestemming verleent) ; het geven van technisch advies, zoals het gebruik van producten of technologieën.

Om de geselecteerde doeleinden te realiseren, mag Henkel de hierboven vermelde gegevens combineren met andere gegevens die Henkel wettelijk over u kan verzameld hebben, bijvoorbeeld via loterijen of andere activiteiten op de website, en de gegevens analyseren om de relevante reclamemaatregelen te bepalen.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in hetzij bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

b) Reclame via elektronische post

U heeft verder mogelijk uw toestemming gegeven dat Henkel met u contact mag opnemen over aanbiedingen, producten en diensten rond producten uit het assortiment Laundry & Home Care van Henkel via elektronische post (e-mail, sms, mms, instant message) en/of per telefoon.

We zullen uw gegevens gebruiken zoals hierboven toegelicht onder rubriek 3.a) van deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens om u de desbetreffende reclamemaatregelen aan te bieden.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de betreffende hyperlink in hetzij bevestigingsmail. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.

4. Cookies, pixels, vingerafdrukken en gelijkaardige technologie

 

Deze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser tijdelijk op de harde schijf van uw toestel opslaat en die nodig zijn om onze website te gebruiken. Een cookie bevat vaak een unieke identificatiecode, een willekeurig aangemaakt cijfer dat op uw toestel opgeslagen wordt. Sommige cookies vervallen op het einde van uw website-sessie, andere blijven langer op uw toestel staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch gebruikt. Andere cookies (of gelijkaardige technologie) wordt enkel gebruikt op grond van uw voorafgaande toestemming.

Er zijn verschillende soorten cookies. First-party cookies zijn cookies die door de bezochte website geplaatst worden en alleen door die website gelezen kunnen worden. Third-party cookies worden geplaatst door andere organisaties waarop we voor verscheidene diensten een beroep doen. Zo gebruiken we externe analysediensten die namens ons cookies plaatsen om ons te kunnen vertellen wat wel of niet bevalt op onze website. Verder kan de website die u bezoekt ingebedde inhoud bevatten, bijvoorbeeld van YouTube dat op zijn beurt eigen cookies kan plaatsen.

Een pixel is een transparante afbeelding van doorgaans niet meer dan 1-pixel x 1-pixel die op de website geplaatst wordt om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, browsertype, tijdstip van toegang of eerder geplaatste cookies om de content te personaliseren of het browsen efficiënter en makkelijker te maken. Pixels worden vaak gebruikt in combinatie met cookies aangezien pixels cookies genereren en beheren.

Als u hiervoor uw toestemming gegeven hebt, verzamelt de website gegevens in verband met het besturingssysteem van het apparaat, de browser, de taal, de geïnstalleerde fonts, het IP-adres, de plug-ins en andere informatie. Op die manier kan het apparaat opnieuw geïdentificeerd worden voor gebruikersrelevante marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies en andere technologieën die door onze website gebruikt worden en over de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, vindt u op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Daar kunt u ook op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de betreffende cookie-instelling uit te schakelen.

Uw voorkeur is vastgelegd voor het vermelde domein, per browser en toestel. Indien u bijgevolg onze website thuis en op het werk bezoekt of werkt met verschillende browsers, dient u opslag van gegevens te weigeren bij elk apparaat of elke browser.

a) Google Ads
Indien u hiervoor toestemming gegeven hebt, gebruikt deze website ‘Google Ads’, een service die verleend wordt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna ‘Google’ genoemd), met het doel de doeltreffendheid van reclameacties te evalueren en zich opnieuw tot u te richten. Wanneer u onze website bezoekt, installeert ‘Google Ads’ een cookie op uw apparaat. Met deze cookie verwerkt Google de informatie die door uw apparaat gegenereerd wordt over het gebruik van onze website, de interactie met onze website en onze reclameacties, evenals uw IP-adres, browserinformatie, eerder door u bezochte websites en de datum en het tijdstip van raadpleging, met het doel het bereik van onze reclameboodschappen te analyseren en te visualiseren, en om gepersonaliseerde reclameboodschappen te tonen. Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren. Met behulp van remarketing kunnen gebruikers van onze website geheridentificeerd en herkend worden op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (bv. in Google Search of op YouTube) en kunnen hen reclameboodschappen getoond worden die specifiek op hun interesses afgestemd zijn.

De gegevens die door de cookie gegenereerd worden over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:
U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar wenst u geen gepersonaliseerde reclame te ontvangen, dan vindt u via onderstaande link informatie over hoe u uw reclame-instellingen bij Google individueel kunt aanpassen (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). U kunt ook een opt-out plug-in installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

b) Google Analytics
Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven maakt deze website gebruik van Google Analytics, een dienst voor web analytics geleverd door Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S.) (‘Google’).  Hiertoe wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Deze cookie verzamelt gegevens zoals informatie over uw browser en apparaat, uw IP-adres, door u bezochte websites, en de datum en het uur van serververzoeken met het doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten voor websiteoperatoren samen te stellen over de activiteit op de website, en andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik te verlenen aan de aanbieder van de website. De cookie verzamelt ook gegevens over de interactie van de gebruikers met de reclameboodschappen (een reclametekst aanklikken of een videoadvertentie bekijken).

Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren en voor de retargeting en personalisering van reclameboodschappen. Met dit doel stellen de cookies die door Google op uw apparaat opgeslagen worden, u in staat om opnieuw reclameboodschappen te ontvangen, enerzijds op websites van Google (bv. in het kader van de ‘Google Ads’) en anderzijds op onze websites (bv. in het kader van ‘Google Campaign Manager 360’) of – afhankelijk van uw interesses – wanneer u websites van andere partners bezoekt. Met dit doel wordt uw browser geïdentificeerd tijdens het afleveren van de reclameboodschap en toegewezen aan een doelgroep. Deze informatie wordt gebruikt om u relevante reclameboodschappen te tonen waarvoor u belangstelling hebt.

Google (als verwerkingsverantwoordelijke) mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Google-account).

De informatie die door de cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden naar, en op opgeslagen worden door Google op servers in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

We hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google de laatste byte van het IP-adres verkort/anoniem maakt voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS. 20

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Google.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de Google-diensten via de volgende link: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Bezwaar tegen inzamelen van gegevens:
U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. Stemt u in met het gebruik van cookies in het algemeen maar voelt u zich niet comfortabel bij het gebruik van de cookies van Google Analytics, dan kunt u op de volgende link klikken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) en een browser plug-in downloaden en installeren om het vergaren en gebruiken van gegevens door Google Analytics uit te schakelen (cookies en IP-adres).

c) Adobe Analytics

Mits u toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Voor dit doel wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, uw IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van het serververzoek met als doel uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor websitebeheerders en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren aan de websitebeheerder.

Adobe (als verantwoordelijke voor de verwerking) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en koppeling van uw gegevens aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Adobe-account).

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Adobe verwerkt op servers in het Verenigd Koninkrijk. Voor deze gegevensoverdracht naar derde landen wordt een passend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaardcontractbepalingen, Art. 46 GDPR, in afwachting van een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid (Art. 45 GDPR).

Wij hebben de IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat het laatste octet (het laatste gedeelte) van het IP-adres onmiddellijk wordt verborgen wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Alleen een geschatte locatie zal beschikbaar zijn ten behoeve van statistische analyse. Na de geo-lookup worden overal in Analytics de IP-adressen versluierd - vervangen door :: X.X.X.X.

Door cookies toe te staan op de Henkel-website gaat u akkoord met het gebruik van bovengenoemde data en de eerder beschreven verwerking door Adobe.

Meer informatie over privacy bij Adobe diensten vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Bezwaar tegen gegevensverzameling:

U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang voor de toekomst intrekken door cookies op onze website onder ""Cookies"" bij ""Cookie-instellingen"" uit te schakelen. Als u instemt met het gebruik van cookies in het algemeen, maar u zich echter niet prettig voelt bij het gebruik van Adobe Analytics-cookies, kunt u deze link volgen (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) en het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics deactiveren.

d) Facebook Pixel
Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we Facebook Pixel, een tool aangeboden door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) en Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, V.S.) (hierna ‘Facebook’ genoemd). Deze tool laat ons toe om onze advertenties te analyseren en af te stemmen op uw gebruik van onze website om u advertenties te tonen die specifiek op maat zijn van uw interesses. Daartoe verzamelt Pixel uw IP-adres, browsergegevens, uw bezoeken aan en acties op onze websites, uw ‘Facebook-ID’ en datum en uur van de serververzoeken. Zie paragraaf 1. van de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfstools van Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) voor meer informatie over de gegevens die u via bedrijfstools zoals Pixel met ons deelt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en klantendoelgroepen te creëren (dit zijn groepen van Facebook-gebruikers die op basis van de vergaarde gegevens samengesteld worden) om gerichte advertentiecampagnes te voeren op Facebook (Facebook Ads). Met dit doel kan ook bepaald worden of verschillende eindapparaten aan u of uw gezin toebehoren.

Facebook mag uw gegevens gebruiken voor eender welke eigen gebruiksdoelen, zoals het opstellen van profielen en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bv. via uw Facebook-account). Indien u zich geregistreerd hebt voor een Facebook-dienst, kan Facebook de verzamelde informatie aan uw account toewijzen. Zelfs indien u zich niet geregistreerd hebt bij Facebook of niet ingelogd bent, kan het uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhalen en verwerken.

Facebook verwerkt de gegevens ook gedeeltelijk in de Verenigde Staten. Krachtens de Europese wetgeving garanderen de Verenigde Staten geen passend niveau van gegevensbescherming. Overheidsdiensten kunnen toegang hebben tot deze gegevens op grond van wetten omtrent grootschalige controles. Zodra uw persoonsgegevens doorgestuurd zijn, genieten ze niet langer hetzelfde beschermingsniveau en kunt u mogelijk niet langer uw rechten in verband met deze data uitoefenen.

Door de cookies op de Henkel-website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde gegevens en de eerder beschreven verwerking door Facebook.

U vindt meer informatie over gegevensbescherming en bewaringstermijnen bij Facebook via de volgende links: https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens:
U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken door de cookies uit te schakelen op onze website onder ‘Cookies’ en ‘Cookie-instellingen’. U kunt uw advertentievoorkeuren wijzigen door uw browserinstellingen te wijzigen of via uw Facebook instellingen indien u geen op interesse gebaseerde advertenties op Facebook wenst te ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).